Το να φθάνει κανείς στην εκκλησία μέσα σε μιά τέλεια διατηρημένη Rolls Royce Silver Shadow ήταν κάτι μοναδικό... Σας Ευχαριστούμε!!!

Κωνσταντίνος και Ιωάννα, 17 Ιουλίου 2016